Įstatymai, kuriuos reikia žinoti statant tvoras

Štai keli patarimai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti prieš pradedant statyti tvorą. Tvora yra priskirta prie nesudėtingų statinių, kurie dalijami į dvi grupes:

I grupė - kai tvoros didžiausias aukštis yra 1.8metro, jai nereikia projekto ir leidimo.

II grupė – kai tvoros aukštis yra daugiau kaip 1.8 metro (iki 2.0 metrų), rengiamas supaprastintas projektas, kurį patikrina savivaldybės įgaliotas atstovas ir duoda raštišką pritarimą.

Jei susidūrėte su atveju, kai tvora statoma ant ribos su kaimyno teritorija, prieš tai turite gauti kaimyno raštišką sutikimą. Jei tvora statoma mieste, taip pat reikalingas supaprastintos apimties projektas. Apie tai plačiau kalbama STR 1.01:07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“.

 Be gretimo sklypo savininko sutikimoprie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:
1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis kaip 50 proc. bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas);

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse: ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis kaip 25 proc.; 3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.

TvoraMedinė.lt - visos teisės saugomos